Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6809
Title: Nhà Khoa học Kỹ thuật và Công cuộc xây dựng đất nước
Authors: Xuân, Võ Tòng
Keywords: Cao thắng
Issue Date: 8-Feb-2007
Series/Report no.: 028
Abstract: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của nhà giáo nhân dân - Anh hùng lao động GS.TS Võ Tòng Xuân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và sự nghiệp giáo dục
Description: Thông tin khoa học số 028 - Kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Trường
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6809
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CD KT CaoThang 100 nam-Vo Tong Xuan.pdf
  Restricted Access
126.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.