Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6816
Title: Sử dụng thang đo SERVPERF để đánh giá chất lượng đào tạo đại học.
Authors: Long, Nguyễn Thành
Keywords: Servperf
Giáo dục
Issue Date: 27-Oct-2006
Series/Report no.: 027
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng thang đo đa hướng SERVPERF để đo lường chất lượng hoạt động đào tạo đại học qua đánh giá của sinh viên Đại học An Giang. Trong đó hoạt động này được xem như một dịch vụ dưới đánh giá của khách hàng là sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) thang SERVPERF vẫn đa hướng nhưng có sự biến thái các thành phần từ đặc trưng dịch vụ sang các thành tố cung ứng dịch vụ, (2) giảng viên, cơ sở vật chất và sự tin cậy vào nhà trường là ba yếu tố quan trọng nhất của chất lượng hoạt động đào tạo.
Description: Thông tin khoa học số 027
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6816
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
su dung thang do SERVPERF-AG.pdf
  Restricted Access
343.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.