Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6817
Title: Tái chế dầu thực vật đã qua sử dụng thành dầu thành phẩm
Authors: Chương, Nguyễn Văn
Keywords: Recycling
Waste cooking oil
Issue Date: 17-Jun-2008
Series/Report no.: 030
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành trên cơ sở khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến từng công đoạn trong quy trình tinh luyện dầu như nhiệt độ, thể tích NaOH, thời gian khuấy trộn, lượng nước muối và hiệu suất thu hồi dầu sau tái chế. Ngoài ra, khảo sát sự tác động của butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene(BHT), tert-butylhydroquinone(TBHQ ) và hỗn hợp của chúng đến khả năng bảo quản dầu ở trong phòng thí nghiệm.
Description: Thông tin khoa học số 030
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6817
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Chuong.pdf
  Restricted Access
207.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.