Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6822
Title: Chất lượng hoạt động đào tạo đại học An Giang qua thang đo Servperf
Authors: Long, Nguyễn Thành
Keywords: Servperf
Higher education quality
Issue Date: 18-Sep-2007
Series/Report no.: 028
Abstract: Bài viết trình bày kết quả sử dụng thang đo đa hướng SERVPERF để đo lường chất lượng hoạt động đào tạo đại học qua đánh giá của sinh viên Đại học An Giang . Trong đó hoạt động này được xem như một dịch vụ dưới đánh giá của khách hàng là sinh viên. Qua đó, có thể thấy sinh viên đánh giá chưa cao và có sự khác biệt trong đánh giá giữa các Khoa và Năm học (khóa).
Description: Thông tin khoa hoc số 28
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6822
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do luong SERVPERF - AGU - Nguyen Thanh Long.pdf
  Restricted Access
282.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.