Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6834
Nhan đề: Điều tra kỹ thuật canh tác dưa hấu tại Tri Tôn, An Giang năm 2006
Tác giả: Dũng, Nguyễn Phú
Từ khoá: Watermelon
Technique cultivar watermelon
Năm xuất bản: 17-thá-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 030
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu những kỹ thuật canh tác dưa hấu của các hộ nông dân ở các xã trong huyện. Có 60 hộ trồng dưa có diện tích trên 1.000 m2 và kinh nghiệm sản xuất trên 3 vụ được chọn phỏng vấn theo phiếu điều tra soạn sẵn từ tháng 01-02/2006. Kết quả cho thấy dưa được trồng nhiều nhất vào vụ Hè Thu (cao nhất vào tháng 3 với 40% hộ), trong khi vụ dưa hấu trồng để bán vào dịp tết cổ truyền lại ít được sự quan tâm của các hộ trồng dưa trong vùng hiện nay. Kỹ thuật canh tác chủ yếu theo tập quán cũ, chưa có sự thống nhất về kiểu liếp, kỹ thuật lên liếp theo khuyến cáo (45% số hộ không thực hiện lên liếp). Lượng phân mà nông dân sử dụng (144,7 kg N : 123,9 kg P2O5 : 53,8 kg K2O cho 1 ha đất trồng dưa) tương đối thấp hơn so với khuyến cáo, không cân đối về loại và lượng phân được sử dụng (11,7% số hộ sử dụng phân kali). Sâu xanh (84,7% hộ ghi nhận có sự hiện diện) là đối tượng gây hại thường xuyên nhất. Các bệnh có tỷ lệ xuất hiện gây hại cao như: bệnh thán thư (35%), bệnh khảm (35%)…Phần lớn nông dân chọn giải pháp phun ngừa định kỳ đối với sâu (45% hộ) và bệnh (61,7% hộ) với đa dạng các loại thuốc trừ sâu (36 loại thuốc) và trừ bệnh (22 loại thuốc). Mức lợi nhuận thu được trung bình là 16,46 triệu đồng/ha, nhưng có sự khác biệt lớn về năng suất và mức lợi nhuận thu được giữa các hộ trồng dưa.
Mô tả: Thông tin khoa học số 030
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6834
Bộ sưu tập: TTKH số 021 - 030

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Phu Dung.pdf
  Restricted Access
210.88 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.