Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6855
Title: Vũ Hạnh - nhà văn,- chiến sĩ xuất sắc trên mặt trận văn hóa tư tưởng.
Authors: Hùng, Phạm Thanh
Keywords: Vũ hạnh
Văn học
Issue Date: 27-Oct-2006
Series/Report no.: 027
Abstract: Bài viết giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn Vũ Hạnh và một số tác phẩm nổi tiếng của ông.
Description: Thông tin khoa học số 027
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6855
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Hanh.pdf
  Restricted Access
152.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.