Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6855
Nhan đề: Vũ Hạnh - nhà văn,- chiến sĩ xuất sắc trên mặt trận văn hóa tư tưởng.
Tác giả: Hùng, Phạm Thanh
Từ khoá: Vũ hạnh
Văn học
Năm xuất bản: 27-thá-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 027
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn Vũ Hạnh và một số tác phẩm nổi tiếng của ông.
Mô tả: Thông tin khoa học số 027
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6855
Bộ sưu tập: TTKH số 021 - 030

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Vu Hanh.pdf
  Restricted Access
152.26 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.