Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6857
Title: Phương pháp đọc hoàn thiện S.Q.3R
Authors: Bình, Nguyễn Thanh
Hùng, Nguyễn Thanh
Keywords: Đọc hiểu
Phương pháp giảng dạy
Giáo dục
Issue Date: 27-Oct-2006
Series/Report no.: 027
Abstract: Từ thực trạng không mấy lạc quan về kết quả và thành tích đọc còn thấp của học sinh cũng như tính chất thiếu tự giác và lơ là của bạn đọc học sinh hiện nay, có thể khẳng định lại rằng: Muốn đọc hiểu các văn bản, cần phải dựa vào việc giáo dục và đào tạo lại những đặc điểm cơ bản của người đọc – học sinh và họat động đọc của họ. Bài viết sau đây sẽ đề cập đến một số đề xuất ban đầu.
Description: Thông tin khoa học số 027
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6857
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phuong phap doc hoan thien.pdf
  Restricted Access
133.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.