Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6884
Title: Vấn đề đọc hiểu và dạy đọc hiểu ở trường THPT
Authors: Bình, Nguyễn Thanh
Keywords: Giảng dạy
Đọc hiểu
Issue Date: 26-Oct-2006
Series/Report no.: 023
Abstract: Đổi mới phương pháp dạy học luôn luôn là sự thôi thúc, đòi hỏi của ngành giáo dục nói chung và môn văn học nói riêng. Ngày nay các nhà khoa học, các nhà giáo dục đã vận dụng những thành tựu của khoa học liên ngành để cải tiến, từng bước nâng cao hiệu quả dạy học. Sự ra đời của lý thuyết đọc-hiểu trên thế giới và sự xâm nhập lý thuyết đó vào Việt Nam mấy năm gần đây đã ảnh hưởng nhiều đến phương hướng nghiên cứu, giảng dạy tác phẩm văn chương trong nước. GS-TS Nguyễn Thanh Hùng cho rằng: “Đọc-hiểu là một địa hạt mới, gợi ra nhiều vấn đề khoa học để phương pháp dạy học văn phát triển thêm về mặt lý luận và vận dụng thực tế. Đọc hiểu cần tách ra khỏi vòng kiểm soát chật hẹp của phương pháp để trở thành nội dung tri thức chung gắn liền với lý thuyết tiếp nhận, lý thuyết giao tiếp, thi pháp học, lý luận dạy học ngữ văn”. Qua nghiên cứu thực tiễn, và lí luận chúng ta nhận thấy rằng vấn đề đọc-hiểu tuy mới xuất hiện ở Việt Nam một vài năm nay nhưng nó được xem là một trong những vấn đề thời sự khoa học cơ bản trong chương trình cải cách giáo dục ở bậc phổ thông trung học. Nó gợi ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ đối với các nhà giáo dục nhất là trên bước đường đổi mới phương pháp dạy học nói chung và môn Ngữ văn nói riêng hiện nay
Description: Thông tin khoa học số 023 - Chào mừng khai giảng năm học mới 2005 - 2006
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6884
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - van de Doc hieu- ttkh.pdf
  Restricted Access
180.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.