Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6905
Title: Nâng cao trình độ lãnh đạo doanh nghiệp - Một công tác thường xuyên ở các nước tiên tiến.
Authors: Xuân, Võ Tòng
Keywords: Doanh nghiệp
Quản lý
Issue Date: 26-Oct-2006
Series/Report no.: 024
Abstract: Bài tham luận của Gs.Ts Võ - Tòng Xuân đã được đánh rất cao tại Hội thảo: “Nguồn nhân lực cao cấp cho doanh nghiệp Việt nam - Thực trạng và Giải pháp”do Báo DOANH NHÂN SÀI GÒN tổ chức 13/10/2005 tại TP.Hồ Chí Minh. Bài viết đề cập đến các kỹ năng quản lý cần thiết đối với một nhà lãnh đạo doanh nghiệp.
Description: Thông tin khoa học số 024 - Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6905
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -Lanh dao DN.pdf
  Restricted Access
195.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.