Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/692
Title: Tìm hiểu hiện trạng quản lý và xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản tại xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn
Authors: Ngọc, Hứa Thị Bảo
Keywords: Nước thải
Quản lý môi trường
Sewage
Environmental management
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu hiện trạng quản lý và xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản. Đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện và bảo vệ môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản ở xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn
Description: Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường. Lớp DH18QM
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/692
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN000026.Hứa Thị Bảo Ngọc.pdf
  Restricted Access
741.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.