Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/693
Title: Tìm hiểu thực trạng quản lý làng nghề tiểu thủ công nghiệp tại xã Mỹ Đức huyện Châu Phú
Authors: Ngân, Đỗ Thị Kim
Keywords: Tiểu thủ công nghiệp
Quản lý môi trường
Environmental management
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu quá trình sản xuất lợp cua. Tìm hiểu chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất lợp cua. Tìm hiểu thực trạng quản lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất lợp cua.
Description: Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường. Lớp DH18QM
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/693
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đỗ Thị Kim Ngân.pdf
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.