Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6937
Title: Đồng bằng sông Cửu Long tổng kết năm gà qua số liệu thống kê
Authors: Hải, Trần Minh
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 26-Oct-2006
Series/Report no.: 025
Abstract: Bài viết giới thiệu những thành tựu đạt được trong năm Gà của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó bài viết cũng trình bày một số mặt hạn chế cần khắc phục nhằm phát triển kinh tế xã hội.
Description: Thông tin khoa học số 025 - Chào xuân Bính Tuất 2006
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6937
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - Tong ket nam ga qua so lieu thong ke.pdf
  Restricted Access
185.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.