Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6951
Title: Mức độ hài lòng của sinh viên đối với Đại học An Giang là bao nhiêu?
Authors: Long, Nguyễn Thành
Keywords: Giáo dục
Đại học an giang
Issue Date: 26-Oct-2006
Series/Report no.: 026
Abstract: Khái niệm Sự hài lòng của sinh viên đối với Đại học An Giang được đo lường bằng một nghiên cứu định lượng với một mẫu 600 sinh viên từ tất cả các khoa (hệ đại học). Kết quả phân tích cho thấy sự hài lòng của sinh viên ở mức trung bình và có sự khác biệt về mức độ hài lòng này giữa các Khoa và giữa các Khoá.
Description: Thông tin khoa học số 026
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6951
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - muc do hai long cua sv.pdf
  Restricted Access
187.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.