Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6961
Title: Bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học
Authors: Quảng, Hoàng Xuân
Keywords: Giáo dục
Issue Date: 27-May-2009
Series/Report no.: 036
Abstract: Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học tập, kiểm định và đánh giá các cơ sở giáo dục là giải pháp rất quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, lâu nay hệ thống các trường đại học Việt Nam vẫn chưa có "chuẩn" chung thế nào là dạy tốt ở bậc đại học để định hướng hoạt động giảng dạy. Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu tóm lược "Bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học" đã được phổ biến rộng rãi ở các trường đại học Hoa Kỳ nhằm làm tư liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên và cán bộ quản lý Trường ĐH An Giang.
Description: Thông tin khoa học số 036
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6961
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 4-5 Hoang Xuan Quang.pdf
  Restricted Access
132.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.