Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6962
Title: Phân lập vi khuẩn Lactobacillus thuần từ tự nhiên để sản xuất măng tre lên men chua
Authors: Chương, Nguyễn Văn
Keywords: Lactic acid bacteria (lab)
Bamboo sprout
Issue Date: 27-May-2009
Series/Report no.: 036
Abstract: Lactobacillus là một trong những dòng vi khuẩn lactic quan trọng nhất trong quá trình lên men thực phẩm và trong sản xuất những sản phẩm chế phẩm sinh học phục vụ cho con người. Nhiều dòng vi khuẩn có lợi cho sức khỏe đang sống trong hệ đường ruột có khả năng chống lại và ngăn chặn sự phát triển của các loài vi sinh vật gây bệnh. Mục tiêu chính của đề tài này là phân lập vi khuẩn Lactic Acid Bacteria thuần, sau đó chọn dòng có khả năng lên men tối ưu nhất để sử dụng cho quá trình sản xuất măng tre lên men chua.
Description: Thông tin khoa học số 036
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6962
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 39 - 43 NguyenVanchuong.pdf
  Restricted Access
806.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.