Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6968
Nhan đề: Hệ thống trường đại học trực thuộc địa phương
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Đại học
Giáo dục
Năm xuất bản: 5-thá-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 035
Tóm tắt: Trong mấy năm vừa qua số lượng các trường đại học và cao đẳng tăng lên rất nhanh. Từ các số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo có thể thống kê sau 2 năm, từ 2005 đến 2007: số trường đại học, cao đẳng tăng 114 trường (từ 225 lên 369); trong đó số trường đại học tăng 59 trường (từ 104 lên 163), số trường cao đẳng tăng 55 trường (từ 151 lên 179). Như vậy trong 2 năm qua ở nước ta trung bình khoảng 1 tuần có 1 trường đại học hoặc cao đẳng ra đời, như vậy tốc độ gia tăng của các trường đại học và cao đẳng là quá nhanh và số trường đại học lại tăng nhanh hơn số trường cao đẳng. Việc tăng số trường đại học nhiều hơn số trường cao đẳng đồng nghĩa với sự chú ý định hướng nghiên cứu triển khai hơn hướng nghề nghiệp ứng dụng trong đào tạo. Bài viết này sẽ giới thiệu về hệ thống các trường đại học địa phương trong cả nước.
Mô tả: Thông tin khoa học số 035
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6968
Bộ sưu tập: TTKH số 031 - 040

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
trang 4 - 6 Thay Quang.pdf
  Restricted Access
825.13 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.