Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6985
Title: So sánh phần văn học Trung Quốc trong môn Ngữ Văn phổ thông của Việt Nam và Nhật Bản. Một số kiến nghị
Authors: Ngọc, Phùng Hoài
Keywords: Ngữ văn
Issue Date: 4-Feb-2009
Series/Report no.: 034
Abstract: Cải tiến dạy học Ngữ văn bắt đầu từ việc soạn chương trình và sách giáo khoa… Nhưng khởi đầu của chương trình là một triết lý giáo dục, một đường lối giáo dục. Cụ thể đối với môn Ngữ văn, chúng ta cần xác định một phương hướng dạy học Ngữ văn, từ đó lựa chọn chương trình và soạn sách giáo khoa. Bài này chúng tôi thử làm một so sánh nhỏ: so sánh phần Văn học Trung Quốc trong môn Ngữ văn trung học của hai nước Việt Nam và Nhật Bản (một nước tiên tiến toàn diện hàng đầu ở châu Á). Do chưa có tài liệu về sách giáo khoa Ngữ văn của Triều Tiên-Hàn Quốc nên không thể so sánh được cả 4 nước. Qua việc so sánh hai nước, bước đầu rút ra mấy suy nghĩ về việc soạn sách Ngữ văn nước ta.
Description: Thông tin khoa học số 034
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6985
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 58 - 61 Phung Hoai Ngoc.pdf
  Restricted Access
199.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.