Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6985
Nhan đề: So sánh phần văn học Trung Quốc trong môn Ngữ Văn phổ thông của Việt Nam và Nhật Bản. Một số kiến nghị
Tác giả: Ngọc, Phùng Hoài
Từ khoá: Ngữ văn
Năm xuất bản: 4-thá-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 034
Tóm tắt: Cải tiến dạy học Ngữ văn bắt đầu từ việc soạn chương trình và sách giáo khoa… Nhưng khởi đầu của chương trình là một triết lý giáo dục, một đường lối giáo dục. Cụ thể đối với môn Ngữ văn, chúng ta cần xác định một phương hướng dạy học Ngữ văn, từ đó lựa chọn chương trình và soạn sách giáo khoa. Bài này chúng tôi thử làm một so sánh nhỏ: so sánh phần Văn học Trung Quốc trong môn Ngữ văn trung học của hai nước Việt Nam và Nhật Bản (một nước tiên tiến toàn diện hàng đầu ở châu Á). Do chưa có tài liệu về sách giáo khoa Ngữ văn của Triều Tiên-Hàn Quốc nên không thể so sánh được cả 4 nước. Qua việc so sánh hai nước, bước đầu rút ra mấy suy nghĩ về việc soạn sách Ngữ văn nước ta.
Mô tả: Thông tin khoa học số 034
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6985
Bộ sưu tập: TTKH số 031 - 040

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
trang 58 - 61 Phung Hoai Ngoc.pdf
  Restricted Access
199.77 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.