Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6987
Title: Triển vọng và điều kiện phát triển cho hàng Việt ở Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Tùng, Lê Minh
Keywords: Hàng việt
Kinh tế
Issue Date: 23-Jan-2009
Series/Report no.: 034
Abstract: Chúng ta đang băn khoăn về triển vọng và điều kiện phát triển hàng Việt Nam ở ĐBSCL trong bối cảnh ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung đang trong quá trình hội nhập kinh tế và xu hướng toàn cầu hóa. Đó là việc hàng Việt Nam cùng cạnh tranh bình đẳng trên một thị trường ĐBSCL đang và sẽ được quốc tế hóa sâu sắc; nghĩa là các mặt hàng Việt Nam sẽ cùng cạnh tranh với các mặt hàng cùng loại của nhiều nước trong khu vực và quốc tế. Hiện nay, phần lớn các mặt hàng đó đang có nhiều lợi thế hơn ta về chất lượng, mẫu mã, giá thành…Điều đó chắc chắn đặt ra cho những nhà kinh doanh và những người sản xuất những cơ hội và thách thức mới trong hiện tại cũng như tương lai. Trong phạm vi bài này, chỉ đề cập đến khía cạnh hàng nông thủy sản Việt Nam với thị trường nội địa.
Description: Thông tin khoa học số 34
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6987
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 45 - 47 ThamluanHangVIET-Le Minh Tung.pdf
  Restricted Access
148.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.