Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6993
Nhan đề: Phát triển kinh tế ở thị trường nông thôn Việt Nam - những vấn đề đặt ra và những giải pháp thúc đẩy
Tác giả: Xuân, Võ Tòng
Từ khoá: Kinh tế thị trường
Nông thôn
Năm xuất bản: 22-thá-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 033
Tóm tắt: Với chính sách đổi mới của Đảng Cộng sản Việt nam (ĐCSVN) bắt đầu từ Khoán 100 (năm 1981) đến Khoán 10 (1988) thể hiện qua Luật Đất đai và một loạt những qui định kèm theo, người nông dân Việt Nam đã phấn khởi áp dụng khoa học kỹ thuật để gia tăng sản xuất lương thực, đưa quốc gia Việt Nam lên hàng thứ 2 các nước xuất khẩu gạo trên thế giới từ năm 1989 đến nay. Nhưng rất tiếc, khối lượng thì cao như thế, nhưng giá trị doanh thu thì lại quá thấp so với bạn láng giềng Thái Lan. Do đó, lợi tức của cả người nông dân và các nhà doanh nghiệp đều thấp. Nhìn chung lại trong suốt thời gian từ đổi mới đến nay, khối lượng sản xuất của nông dân và nông nghiệp Việt Nam rất dễ gia tăng, nhưng lợi tức thì rất khó tăng. Do đó, nông thôn Việt Nam vẫn còn nghèo, nhiều nơi rất nghèo. Theo sự tổng kết của Quỹ quốc tế về Phát triển nông nghiệp, người nghèo ở nông thôn thiếu phương tiện làm ăn và thiếu các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu - nhất là thị trường đầu ra cho sản phẩm của họ (IFAD, 2002). Tại Việt Nam, người nông dân có thể nuôi, trồng dễ dàng, nhưng họ không thể tiêu thụ sản phẩm một cách thuận lợi được. Vì vậy, người ta thường xuyên thấy cảnh nông dân “trồng rồi chặt”, sản phẩm làm ra có lúc không ai mua, có lúc không đủ bán. Điệp khúc này cứ tái diễn, không biết chừng nào chấm dứt. Trong bài tham luận này, căn cứ vào kinh nghiệm thực tiễn của tôi, và kết quả nghiên cứu tiêu biểu cho vùng Châu Á, Châu Mỹ La Tinh và Châu Phi (Rwanda website), tôi sẽ nêu ra những lý do làm trì trệ sự gia tăng lợi tức nông thôn, qua đó tôi phát họa viễn cảnh thị trường mà nông dân phải đối mặt. Và để nông dân có thể lường trước những thách thức để phát huy những cơ hội của thị trường tôi kiến nghị một số chính sách chủ yếu có thể giúp nông dân tham gia một nền nông nghiệp hiện đại đem lại lợi tức lớn hơn cho mình, xây dựng một nông thôn phồn vinh.
Mô tả: Thông tin khoa học số 33
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6993
Bộ sưu tập: TTKH số 031 - 040

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
trang 13 - 17 VTXuan_PTRIEN KTE THITRUONG NGTHON VN.pdf
  Restricted Access
219.05 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.