Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7006
Title: Hình tượng người lính trong hai bài thơ sau chiến tranh
Authors: Diệu, Lê Huỳnh
Keywords: Người lính
Thơ
Issue Date: 22-Jan-2009
Series/Report no.: 032
Abstract: Đã hơn 30 năm sau khi chiến tranh lùi xa, dư âm sâu lắng từ những dòng ký ức của một thời đạn bom với bao đau thương mất mát, đói nghèo, khổ nhục... vẫn hiện hữu quanh chúng ta, thế hệ nối tiếp nhiều may mắn hơn cha ông xưa chưa ra khỏi được một ám ảnh, một canh cánh không nguôi. Các dòng thơ về một thời đã qua nhưng mở ra bao cảm xúc cho người đọc hôm nay.Bài viết phân tích một số bài thơ viết về người lính như Tây Tiến của Quang Dũng, Người Lính của Hà Đình Cẩn v/v...
Description: Thông tin khoa học số 032
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7006
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 46 - 47 Huynh Dieu.pdf
  Restricted Access
150.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.