Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7008
Title: Sử dụng Cabri 3D trong dạy và học hình học không gian
Authors: Bản, Phạm Văn
Keywords: Cabri 3d
Hình học
Issue Date: 22-Jan-2009
Series/Report no.: 032
Abstract: Cabri 3D là một phần mềm nổi tiếng của công ty Cabrilog, nước Pháp, trong việc trình bày và hiển thị hình ảnh không gian 3 chiều. Với phần mềm này, việc dạy và học hình học không gian đã trở lên dễ dàng và thu hút học sinh hơn bởi những hình ảnh và công cụ trực quan.Bài viết giới thiệu các công cụ của Cabri trong việc mô phỏng các hình trong không gian 3 chiều.
Description: Thông tin khoa học số 32
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7008
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 36 - 38 Pham Van Ban.pdf
  Restricted Access
172.98 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.