Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7081
Nhan đề: Hiện trạng quản lý bệnh lùn lúa cỏ (rice grassy stunt virus, RGSV) ởAn giang
Tác giả: Dũng, Nguyễn Phú
Từ khoá: Bệnh hại lúa
Bệnh lùn lúa cỏ
An Giang
Năm xuất bản: thá-2012
Nhà xuất bản: Đại học An giang
Tùng thư/Số báo cáo: Số 49
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 049, chuyên đề Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Mô tả: Thông tin khoa học số 049
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7081
Bộ sưu tập: TTKH số 041 - 050

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
9.Hien trang QL benh lun lua co o AG.pdf
  Restricted Access
9.13 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.