Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7098
Nhan đề: Tiếp cận C-D-I-O để nâng cao chất lượng đào tạo đại học
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Giáo dục
Chất lượng đào tạo
Đào tạo đại học
Cdio
Năm xuất bản: thá-2011
Tùng thư/Số báo cáo: Số 46
Mô tả: Thông tin khoa học số 046
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7098
Bộ sưu tập: TTKH số 041 - 050

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
01.Tiep can CDIO de nang cao chat luong dao tao dai hoc.pdf
  Restricted Access
7.19 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.