Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7109
Title: Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng các quá trình kỵ khí, hiếu khí và thiếu khí kết hợp với hai bậc nạp nước (A202)
Authors: Hùng, Nguyễn Thanh
Keywords: Nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải
Công nghệ xử lý nước thải
Issue Date: Jan-2012
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: ;Số 49
Abstract: Thông tin khoa học số 049, chuyên đề mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Description: Thông tin khoa học số 049
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7109
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.NC cong nghe xu ly nuoc thai sinh hoat bang cac qua trinh ky khi.pdf
  Restricted Access
5.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.