Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7143
Nhan đề: Con Rồng truyền thuyết Trung Quốc và Việt Nam
Tác giả: Phong, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Rồng
Truyền thuyết
Trung quốc
Việt nam
Năm xuất bản: thá-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Số 49
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 049, chuyên đề mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Mô tả: Thông tin khoa học số 049
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7143
Bộ sưu tập: TTKH số 041 - 050

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
31.Con rong truyen thuyet trung quoc va VN.pdf
  Restricted Access
12.14 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.