Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7165
Nhan đề: Nghiên cứu một số quan niệm về văn hóa chất lượng trong nhà trường
Tác giả: Giang, Lê Thị Linh
Từ khoá: Chất lượng giáo dục
Giáo dục
Chất lượng
Năm xuất bản: thá-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 53
Mô tả: Thông tin khoa học số 053
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7165
Bộ sưu tập: TTKH số 051 - 060

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
9.NC mot so quan niem ve van hoa chat luong trong nha truong.pdf
  Restricted Access
8.42 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.