Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7168
Nhan đề: Vai trò của năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả: Giang, Lê Thị Linh
Từ khoá: Tự học
Sinh viên
Học chế tín chỉ
Năm xuất bản: thá-2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 55
Mô tả: Thông tin khoa học số 055
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7168
Bộ sưu tập: TTKH số 051 - 060

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5. vai tro cua nang luc tu hoc tu nghien cuu cua SV trong dao tao theo hoc che tin chi.pdf
  Restricted Access
8.65 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.