Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7170
Title: Xây dựng mô hình quản lý và phòng bệnh trên đàn bò thịt ở xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Authors: Trân, Ngô Thụy Bảo
Phú, Phạm Xuân
Lợi, Đỗ Thành
Keywords: Phòng bệnh gia súc
Chăn nuôi bò thịt
Huyện châu phú
Issue Date: Nov-2012
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: ;Số 53
Description: Thông tin khoa học số 053
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7170
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.XD mo hinh QL va phong benh tren dan bo thit o xa khanh hoa h Chau Phu t AG.pdf
  Restricted Access
8.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.