Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7179
Title: Bảo tồn văn hóa dân tộc kết hợp với làng nghề truyền thống phát triển du lịch, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững vùng Bảy núi tỉnh An Giang
Authors: Phú, Phạm Xuân
Trân, Ngô Thụy Bảo
Keywords: Bảo tồn
Văn hóa dân tộc
Làng nghề truyền thống
Du lịch
Xóa đói giảm nghèo
Giảm nghèo
Vùng bảy núi
An Giang
Issue Date: Mar-2013
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Số 55
Description: Thông tin khoa học số 055
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7179
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.