Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7209
Nhan đề: Sơn Nam – một góc nhìn văn hóa.
Tác giả: Hùng, Phạm Thanh
Từ khoá: Văn hóa
Nhà văn
Sơn nam
Năm xuất bản: thá-2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 54
Mô tả: Thông tin khoa học số 054
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7209
Bộ sưu tập: TTKH số 051 - 060

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
13. Son Nam - mot goc nhin van hoa.pdf
  Restricted Access
9.45 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.