Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7211
Nhan đề: Tìm hiểu mô hình đào tạo giáo viên
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: đào tạo
Giáo viên
Mô hình đào tạo giáo viên
Năm xuất bản: thá-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 51
Mô tả: Thông tin khoa học số 051
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7211
Bộ sưu tập: TTKH số 051 - 060

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.tim hieu mo hinh dao tao giao vien.pdf
  Restricted Access
10.41 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.