Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7216
Title: Khảo sát ngành phát triển nông thôn
Authors: Khiêm, Nguyễn Tri
Vân, Phạm Huỳnh Thanh
Phú, Phạm Xuân
Duyên, Phan Ngọc
Thái, Nguyễn Văn
Keywords: Khảo sát
Ngành phát triển nông thôn
Trường đại học an giang
Issue Date: Aug-2012
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: ;Số 51
Description: Thông tin khoa học số 051
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7216
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.Khao sat nganh phat trien nong thon.pdf
  Restricted Access
6.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.