Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7218
Nhan đề: Xếp hạng website Đại học theo tiêu chuẩn Webometrics
Tác giả: Giang, Lê Thị Linh
Từ khoá: Website
Xếp hạng
Website đại học
Webometrics
Năm xuất bản: thá-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 51
Mô tả: Thông tin khoa học số 051
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7218
Bộ sưu tập: TTKH số 051 - 060

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.Xep hang website DH theo tieu chuan webometrics.pdf
  Restricted Access
6.23 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.