Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/771
Title: Tình hình quản lý nợ tại công ty Lương thực Thực phẩm An Giang
Authors: Tiên, Nguyễn Thị Mỹ
Keywords: Doanh nghiệp
Tài chính
Business enterprises
Finance
Tài chính doanh nghiệp
Quản lý nợ
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về đơn vị thực tập; Báo cáo kết quả về tình hình quản lý nợ và môi trường làm việc của công ty Lương thực Thực phẩm An Giang
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính Doanh nghiệp. Lớp 18TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/771
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN. Nguyen Thi My Tien. 18TC. file.pdf
  Restricted Access
658.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.