Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/777
Title: Doanh thu trong việc bán thức ăn và thuốc dành cho cá của công ty TNHH TM-DV Phúc Khang
Authors: Dương, Võ Thì
Keywords: Doanh nghiệp
Tài chính
Business enterprises
Finance
Doanh thu bán hàng
Doanh thu doanh nghiệp
Tài chính doanh nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về đơn vị thực tập, báo cáo kết quả tìm hiểu chuyên ngành và môi trường làm việc của công ty TNHH TM-DV Phúc Khang
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính Doanh nghiệp. Lớp 18TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/777
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN. Vo Thi Duong.18TC. file.pdf
  Restricted Access
514.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.