Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/788
Nhan đề: Tìm hiểu quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh An Giang
Tác giả: Mỹ, Nguyễn Tú
Từ khoá: Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn cá nhân
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Consumer credit
Loans, Personal
Bank loans
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Giới thiệu về đơn vị thực tập, quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội -Chi nhánh An Giang
Mô tả: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng. Lớp 18NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/788
Bộ sưu tập: [TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TTTN. Nguyen Tu My. 18NH. file.pdf
  Restricted Access
660.59 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.