Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/793
Title: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản An Giang
Authors: Hào, Đoàn Vĩ
Keywords: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Kế toán
Sales accounting
Cost accounting
Accounting
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về đơn vị thực tập; Báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản An Giang
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao đẳng ngành Kế toán. Lớp 41KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/793
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN. Doan Vi Hao. CD41KT. file.pdf
  Restricted Access
6.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.