Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/806
Title: Quản lí thu chi tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ La Maison
Authors: Trân, Hồ Thị Bảo
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Công ty tư nhân
Private companies
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Công ty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ La Maison. Tìm hiểu về hoạt động quản lí thu chi và môi trường làm việc tại công ty. Nội dung và phương pháp thực hiện công việc
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính doanh nghiệp. Lớp DH18TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/806
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18TC - HO THI BAO TRAN - DTC171967.pdf
  Restricted Access
651.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.