Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/811
Title: Kế toán hàng tồn kho tại vùng nuôi của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Mỹ
Authors: Ngọc, Trần Bích
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Hàng tồn kho
Công ty cổ phần
Inventories
Stock companies
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Mỹ. Tìm hiểu về hoạt động kế toán hàng tồn kho và môi trường làm việc tại vùng nuôi của công ty. Nội dung và phương pháp thực hiện công việc
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính doanh nghiệp. Lớp DH18TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/811
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18TC - TRAN BICH NGOC - DTC171944.pdf
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.