Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/829
Title: Tìm hiểu vị trí công việc của nhân viên Phòng Kế hoạch kinh doanh tại Công ty cổ phần Điện nước An Giang
Authors: Loan, Lương Thanh
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Nhân viên
Công ty cổ phần
Employees
Stock companies
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Công ty cổ phần Điện nước An Giang. Tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc tại công ty. Nội dung và phương pháp thực hiện công việc
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính doanh nghiệp. Lớp DH18TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/829
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18TC-LUONG THANH LOAN-DTC171934.pdf
  Restricted Access
744.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.