Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/832
Title: Nhân viên hành chính văn phòng tại Xí nghiệp Bao Bì An Giang
Authors: Tiên, Nguyễn Thị Cẩm
Keywords: Nhân viên
Employees
Nhân viên hành chính văn phòng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về đơn vị thực tập; Báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc tại Xí nghiệp Bao Bì An Giang (thực trạng)
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh. Lớp 18QT1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/832
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN. Nguyen Thi Cam Tien. 18QT1. file.pdf
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.