Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/832
Nhan đề: Nhân viên hành chính văn phòng tại Xí nghiệp Bao Bì An Giang
Tác giả: Tiên, Nguyễn Thị Cẩm
Từ khoá: Nhân viên
Employees
Nhân viên hành chính văn phòng
Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Giới thiệu về đơn vị thực tập; Báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc tại Xí nghiệp Bao Bì An Giang (thực trạng)
Mô tả: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh. Lớp 18QT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/832
Bộ sưu tập: [TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TTTN. Nguyen Thi Cam Tien. 18QT1. file.pdf
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.