Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/833
Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần ATC Furniture chi nhánh An Giang
Authors: Thảo, Mai Nguyễn Thu
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Tiền lương
Công ty cổ phần
Wages
Stock companies
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu chung về Công ty cổ phần ATC Furniture. Tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc tại công ty. Nội dung và phương pháp thực hiện công việc
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính doanh nghiệp. Lớp DH18TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/833
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18TC-MAI NGUYEN THU THAO-DTC171957.pdf
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.