Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/835
Title: Tìm hiểu về hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - PGD Chợ Mới
Authors: Tường, Nguyễn Lê Lam
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Banks and banking
Bank loans
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Quân Đội. Tìm hiểu về hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh và môi trường làm việc tại ngân hàng. Nội dung và phương pháp thực hiện công việc
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính doanh nghiệp. Lớp DH18TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/835
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18TC-NGUYEN LE LAM TUONG-DTC171975.pdf
  Restricted Access
897.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.