Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/838
Title: Báo cáo thực tập vị trí chuyên viên Dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang
Authors: Hương, Trần Thị Huỳnh
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Nhân viên ngân hàng
Banks and banking
Bank employees
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về đơn vị thực tập; Báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang giai đoạn 2018- 2020 và môi trường làm việc
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng. Lớp 18NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/838
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN. Tran Thi Huynh Huong.18NH. file.pdf
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.