Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/840
Title: Quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu - Phòng giao dịch Châu Đốc
Authors: Huy, Trần Hoàng
Keywords: Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn cá nhân
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Consumer credit
Loans, Personal
Bank loans
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về đơn vị thực tập, báo cáo kết quả tìm hiểu và hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu - Phòng giao dịch Châu Đốc
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng. Lớp 18NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/840
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN. Tran Hoang Huy. 18NH. file.pdf
  Restricted Access
773.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.