Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/844
Title: Báo cáo thực tập vị trí chuyên viên khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh An Giang
Authors: Lam, Nguyễn Vân
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Nhân viên ngân hàng
Banks and banking
Bank employees
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về đơn vị thực tập; Báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc của ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh An Giang
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng. Lớp 18NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/844
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN. Nguyen Van Lam. 18NH. file.pdf
  Restricted Access
3.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.