Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/847
Title: Tim hiểu quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Châu Phú - An Giang
Authors: Vy, Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn cá nhân
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Consumer credit
Loans, Personal
Bank loans
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về đơn vị thực tập, báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Châu Phú - An Giang
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng. Lớp 18NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/847
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN. Nguyen Thi Thuy Vy. 18NH. file.pdf
  Restricted Access
806.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.